Mededelingen

ATTENTIE!!!!!!!!

De speelmiddag op woensdag 8 augustus 2018 is wegens de hoge temperatuur afgelast!!!!!!!!!!!
De speeldagen op de woensdagmiddag met de Toss uit Almelo e.a. zijn begonnen.

De eerste speelmiddagen op woensdagmiddag hebben al plaats gevonden op 4, 18 april,  2 mei, 16 mei, 30 mei 2018, 13 juni, 27 juni, 11 juli en 25 juli.

Om de 2 weken wordt er op woensdag vanaf 13.30 uur gespeeld.  Inschrijven vanaf 13.00 uur. LET  OP!!!!!!!    Kom wel op tijd, want we hebben al mensen moeten teleurstellen, omdat ze na 13.30 uur kwamen.

De volgende data zijn;  8 augustus; 22 augustus; 5 september en de laatste dag is op 19 september.

Er wordt in principe altijd gespeeld. Als er om welke reden niet wordt gespeeld wordt dit op de website onder ‘mededelingen’ aangegeven.

Dus blijf de website raadplegen om op de hoogte te blijven.

——————————————————————————————————————————————
P A R K E R E N

Parkeren met de auto kan op het grasveld naast de baan en achter de baan.
Bij slechte omstandigheden van het grasveld door regen e.d. waardoor het grasveld
kan worden stuk gereden, wordt geparkeerd in de parkeerstroken aan de Dennenlaan of elders.
De slagboom tot het grasveld wordt op tijd geopend en gesloten door een beperkt aantal leden,
die de sleutel van het slot hebben.
Rijdt steeds voorzichtig op het grasveld en houdt rekening met voetgangers, fietsers en
loslopende honden.