Mededelingen

Op zaterdag 8 december 2018, wordt het jaarlijkse SNERT  toernooi gespeeld. Er zijn ook andere etenswaren beschikbaar.

Deelnemers kunnen en moeten zich voor 10.30 uur opgeven als ze mee willen spelen.

LET OP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Laatkomers kunnen niet meer meedoen, nadat er een uitdraai is gemaakt van de loting om 10.30 uur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ook op reguliere speeldagen geldt, dat LAATKOMERS in principe niet meer kunnen meedoen, tenzij op een baan beide al spelende teams geen bezwaar maken om de laatkomer(s) te laten meespelen. Als dit niet lukt zal men moeten wachten tot de volgende loting.


De speeldagen op de woensdagmiddag met de Toss uit Almelo e.a. zijn begonnen, maar nu is de locatie in Almelo, gedurende de hele winter periode tot en met maart 2019.

De eerste speelmiddag op woensdagmiddag heeft al plaats gevonden op woensdag 3 oktober.

Om de 2 weken wordt er op woensdag vanaf 13.30 uur gespeeld.  Inschrijven vanaf 13.00 uur. LET  OP!!!!!!!    Kom wel op tijd, want we hebben al mensen moeten teleurstellen, omdat ze na 13.30 uur kwamen.

De volgende data zijn; 17 en 31 oktober, 14 en 28 november,12 december 2018

Er wordt in principe altijd gespeeld. Als er om welke reden niet wordt gespeeld wordt dit op de website onder ‘mededelingen’ aangegeven.

Dus blijf de website raadplegen om op de hoogte te blijven.

——————————————————————————————————————————————
P A R K E R E N

Parkeren met de auto bij onze baan kan op het grasveld naast de baan en achter de baan.
Bij slechte omstandigheden van het grasveld door regen e.d. waardoor het grasveld
kan worden stuk gereden, wordt geparkeerd in de parkeerstroken aan de Dennenlaan of elders.
De slagboom tot het grasveld wordt op tijd geopend en gesloten.
Rijdt steeds voorzichtig op het grasveld en houdt rekening met voetgangers, fietsers en
loslopende honden.