Mededelingen

 

Beste leden

Het bestuur wil alle leden nogmaals wijzen op de aangescherpte corona regels die door het kabinet zijn vastgesteld.
De leden die j.l. zaterdagmiddag 12 november op de baan aanwezig waren, zijn al door Gerrit Jan Jansen bijgepraat over de herziene corona regels.
In grote lijnen gaan we terug naar af en houden ons aan de landelijke richtlijnen, die gericht zijn op de reeds bekende hygiënische gedragsregels. Handen wassen; mondkapjes dragen als aan de 1 1/2 meter afstand niet kan worden voldaan; na gebruik van het toilet, het toilet schoon maken met de aanwezige desinfectiegel en daarna handen wassen. Ook zullen we de corona check blijven hanteren.
Op de dinsdagavond is de kantine gesloten en volgen de sluitingstijd van de horeca. Dan  kan alleen van het toilet gebruik gemaakt worden.
Hoe lang deze regels van kracht zijn is niet bekend. Bij wijzigingen van deze regels worden jullie hiervan op de hoogte gesteld.
Ondanks deze beperkingen wensen wij iedereen een prettige en sportieve speeltijd toe.
Tot betere tijden.
Het bestuur

=======================  om teleurstelling te voorkomen  ========================

Op reguliere speeldagen (geen wedstrijden) kunnen LAATKOMERS  in principe niet meer meedoen, tenzij op een baan beide al spelende teams geen bezwaar maken om de laatkomer(s) te laten meespelen. Als dit niet lukt zal men moeten wachten tot de volgende loting.

————————————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————————————
P A R K E R E N

Parkeren met de auto bij onze baan kan op het grasveld naast de baan en achter de baan.
Bij slechte omstandigheden van het grasveld door regen e.d. waardoor het grasveld
kan worden stuk gereden, wordt geparkeerd in de parkeerstroken aan de Dennenlaan of elders.
De slagboom tot het grasveld wordt op tijd geopend en gesloten.
Rijdt steeds voorzichtig op het grasveld en houdt rekening met voetgangers, fietsers en
loslopende honden.


 

 

 

 

 

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail