Mededelingen

Wij gaan weer starten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Beste leden

Wij gaan met ingang van 1 juli 2020 weer spelen met inachtneming van de landelijke veiligheidsmaatregelen tegen de corona virus besmetting.

Daarbij hebben wij nog een aantal aandachtspunten, waar iedereen zich aan moet houden:

– In principe is iedereen welkom;

– Alle banen zijn bespeelbaar.

– Bij elk speelmoment wordt bekeken of de veiligheidsregels kunnen worden gewaarborgd.

– Iedereen dient de aanwijzingen van leden van het bestuur op te volgen.

– Het clubgebouw is open voor gebruik van het toilet en het afhalen van een consumptie.

– Ingang clubgebouw voor gebruik van het toilet en het afhalen van een consumptie via gebruikelijke ingang en uitgang via de schuifdeur. De looproute wordt aangegeven.

– Voor het verlaten van het toilet, de bril met desinfecterende vloeistof en toiletpapier reinigen, het toiletpapier in het toilet werpen en spoelen met het deksel gesloten.

– Daarna grondig de handen wassen en het toilet verlaten.

– Heren wordt uitdrukkelijk verzocht om bij het urineren te gaan zitten, zodat de vloer zoveel mogelijk schoon blijft.

– De consumpties kunnen bij goed weer op het terras en ook op de banken rondom de baan worden genuttigd, indien men de gebruikelijke veilige afstand van 1,5 meter in acht neemt.

– Bij slecht weer kunnen we voor maximaal 20 personen ruimte in de kantine aanbieden. De rest moet wachten op beter weer of huiswaarts gaan.

– Iedereen moet voor zichzelf bepalen of hij/zij wil komen of niet.

Het bestuur behoudt zich het recht voor om op elk moment het spel te staken als daar gezien de veiligheid aanleiding voor is.

Wij zien er naar uit om weer te beginnen.

Het bestuur

=======================  om teleurstelling te voorkomen  ========================

Op reguliere speeldagen (geen wedstrijden) kunnen LAATKOMERS  in principe niet meer meedoen, tenzij op een baan beide al spelende teams geen bezwaar maken om de laatkomer(s) te laten meespelen. Als dit niet lukt zal men moeten wachten tot de volgende loting.

————————————————————————————————————————————–

 

 

——————————————————————————————————————————————
P A R K E R E N

Parkeren met de auto bij onze baan kan op het grasveld naast de baan en achter de baan.
Bij slechte omstandigheden van het grasveld door regen e.d. waardoor het grasveld
kan worden stuk gereden, wordt geparkeerd in de parkeerstroken aan de Dennenlaan of elders.
De slagboom tot het grasveld wordt op tijd geopend en gesloten.
Rijdt steeds voorzichtig op het grasveld en houdt rekening met voetgangers, fietsers en
loslopende honden.


 

 

 

 

 

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail